Ysveld Fysio patientenervaring

Marcel de Korte loopt halve marathon na knierevalidatie

Patiënt Marcel de Korte aan het woord: Al ruim een half…