Fysio Fit gaat van start in Berg en Dal!

Ysveld Fysio | Fysio Fit

 

 

Iedere dinsdagavond groepsgewijs trainen van 20.30 tot 21.30 uur. Samen beter bewegen!

• Wilt u graag onder begeleiding en in een groep aan uw gezondheid werken?

• Bent u minder belastbaar tijdens het uitvoeren van uw dagelijkse taken en wilt u uw conditie op peil houden of brengen?

• Wilt u na bijvoorbeeld een ziekteperiode of operatie opnieuw beginnen met sporten?

• Bent u in de eindfase van uw fysiotherapeutische behandeling? Of hebt u deze al afgerond en wilt u onder begeleiding blijven trainen?

Wellicht is Fysio Fit dan iets voor u!

 

Wat is Fysio Fit?

Fysio Fit is groepsgewijs trainen waarbij met behulp van professionele apparatuur specifiek en gedoseerd geoefend en getraind wordt om lichamelijke klachten en/of blessures van het bewegingsapparaat te voorkomen of te verminderen. Het accent ligt hierbij meer op preventie en fitheid, dan op prestatie.

Voor wie?

Fysio Fit is bedoeld voor een ieder die zijn algehele fitheid op peil wil houden of verhogen en daartoe al dan niet met lichamelijke beperkingen verantwoord wil sporten, of verder wil revalideren na een blessure. De trainingen die wij voor u verzorgen zijn erop gericht uw belastbaarheidsniveau te verhogen door onder meer training van kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen. Onze trainingen vinden plaats in kleine groepen (3-8 pers.) en hebben een individueel karakter. Er wordt hierbij onder meer gebruik gemaakt van professionele en fijn instelbare trainingsapparatuur en materialen die het mogelijk maken houdingen en bewegingen specifiek te oefenen en te trainen.

Werkwijze

Bij nieuwe deelnemers vindt er eerst een individuele intake plaats waarbij het gezondheidsverleden wordt besproken en een aantal testen wordt uitgevoerd om een indruk te krijgen van uw fitheid en algehele belastbaarheid. De resultaten hiervan worden met u besproken en u krijgt een persoonlijk advies.

Vervolgens wordt een individueel trainingsprogramma voor u samengesteld waarbij rekening wordt gehouden met uw persoonlijke wensen, doelen en fysieke mogelijkheden. Regelmatig zal dit met u worden geëvalueerd. Zo nodig zullen de oefeningen hierop worden aangepast en bijgesteld. Hierdoor is een verantwoorde manier van sporten gewaarborgd en blijft bewegen voor u een uitdaging.

Locatie en tijd

De trainingen vinden plaats in onze modern ingerichte trainingszaal in onze vestiging in Berg en Dal aan de Zevenheuvelenweg 72. Fysio Fit wordt gegeven op de volgende dag en tijdstip:

Dinsdag: 20.30-21.30 uur

Kosten

Trainingsabonnement, 1x p/week: €36,84 per maand

Wilt u meer informatie over Fysio Fit of u inschrijven hiervoor, vraag dan gerust uw fysiotherapeut of mail naar info@ysveldfysio.nl o.v.v. ‘Fysio Fit’.