Manual therapy Van der Bijl

Manuele therapie Van der Bijl

Een bijzondere vorm van manuele therapie is de methode Van der Bijl. Deze behandelwijze gaat ervan uit dat ieder mens uniek is qua bouw en beweging – en dat die twee perfect in evenwicht moeten zijn. Is dit evenwicht verstoord (bijvoorbeeld door een trauma of een andere bewegingsbeperking), dan kunnen er klachten ontstaan.

De aanpak Van der Bijl is sterk op het individu gericht. Het streven is om je bewegingsfunctie optimaal te krijgen én te houden. Om dit te bereiken maken we eerst een strikt persoonlijke bewegingsanalyse. Op basis hiervan worden de gewrichten van het hele lichaam zonder pijn of spanning bewogen. Daarbij gaat het meer om de totále beweegketens dan alleen de behandeling van lokale klachten. De kracht die we bij de behandeling uitoefenen is zó gering, dat een eierschaal nog niet zou breken. Daarom staat deze methode ook wel bekend als de ‘eggshell’ methode (E.S.®).