Manual therapy Maitland

Manuele therapie: Maitland

Ook de Maitland methode valt onder de manuele therapie. Daarbij staat de samenhang tussen de vele factoren die het beeld creëren centraal. Je kunt dan ook rekenen op een individuele benadering. De behandeling is vooral gericht op verbetering van stoornissen zoals pijn en/of stijfheid in een beweging. Hierdoor nemen klachten en beperkingen in de activiteiten van het dagelijks leven af.

De behandeling bestaat overwegend uit het passief bewegen (door de therapeut) van gewrichten, spieren en zenuwstructuren. Je pijnreactie tijdens de behandeling bepaalt de intensiteit van de behandeling. We beginnen vrijwel altijd met mobilisatie; de manipulatie is meer een verlengstuk van geleidelijke mobilisatie.

Naast passief bewegen zijn nog andere behandelingsvormen uit de actieve en passieve therapie belangrijk bij Maitland. Zoals spierrevalidatie (‘motor control’), neurodynamische behandelingen, self-management strategieën, algemene coördinatie, uithoudingsvermogen etc.